Postupak svjesne sedacije

POSTUPAK:

Za početak je važno napomenuti da postupak svjesne sedacije nije zamjena za lokalnu anesteziju (injekciju), već je postupak koji dovodi pacijenta u stanje sedacije, tj. smirenosti u kojem je pacijent voljan prepustiti se stomatologu bez straha.

Kao što postoje indikacije, tako postoje i neke kontraindikacije za ovaj postupak liječenja. Kada govorimo o kontraindikacijama mislimo na one zdravstvenog tipa, zato je izrazito važno da svaki pacijent zainteresiran za ovaj postupak ispuni detaljan zdravstveni upitnik. Zdravstveni upitnik i suglasnost potpisuju se na prvom pregledu, te se pacijentu objasni cijeli postupak. Pacijentu se također daju upute kojih se treba pridržavati na dan kada će se postupak izvoditi. Kada pacijent dođe na dentalni zahvat pod utjecajem svjesne sedacije, mjeri mu se tlak, te mu se stavlja maskica odgovarajuće veličine na nos. Maskica je priključena na uređaj koji ispušta plinove, dušićni oksidul i kisik. Količinu ispuštanja plinova regulira doktor dentalne medicine ovisno o dubini sedacije u kojoj se pacijent nalazi. Za vrijeme cijelog postupka mjeri se razina kisika i puls pacijenta pomoću puls-oksimetra stavljenog na prst pacijenta.

Nakon obavljenog zahvata pacijent se oksigenira 2 minute i spreman je za odlazak kući. Razlog tako brzom oporavku je upravo to što plin ne ulazi u niti jedan metabolički proces u organizmu i sve što se udahne, kroz pluća se i izdahne. Usprkos tome predlaže se da pacijent neko vrijeme ne sjeda za volan, pa bi bilo poželjno kada bi pacijent imao pratnju. Što se tiče dužine trajanja postupka, u jednoj seansi odrasla osoba može biti u stanju sedacije do 4 sata, a dijete do 1 sat. Iz tog razloga se takav postupak pokazao izuzetno dobar u slučaju dužih i težih zahvata kao što su u implantologiji, protetici ili oralnoj kirurgiji. Također pacijent gubi osjećaj za vrijeme, zbog čega se i zahvat pacijentima čini puno kraći i ugodniji.

Postupak sedacije ne koristi se samo kod pacijenata koji imaju strah ili fobiju od stomatologa, već i kod pacijenata koji imaju povećan refleks na povraćanje zbog kojeg izbjegavaju odlazak stomatologu. Zaključno možemo reći da se svi zahvati u dentalnoj medicini mogu provoditi u svjesnoj sedaciji, a postupak se pokazao izrazito korisnim kod zahvata koji se provode na najmlađim pacijentima.

PREDNOSTI SEDACIJE DUŠIČNIM OKSIDULOM:

• nije potrebno vrijeme pripreme
• dobra suradnja između liječnika i pacijenta
• trajanje učinka ovisi o želji liječnika i pacijenta
• prihvatljiv za sve dobne skupine
• proces se može prekinuti u bilo kojem trenutku
• uspješnost veća od 95%
• zadovoljstvo pacijenta i liječnika
• bez rizika i nepredvidivih situacija

SVJESNA SEDACIJA DUŠIČNIM OKSIDULOM IDEALNA JE ZA:

• zabrinute pacijente
• pacijente sa snažnim refleksom na povraćanje
• pacijente sa potrebom za većim stomatološkim zahvatom
• djecu koja surađuju ali im je potrebno duže vrijeme liječenja. Dušični oksidul smanjiti će tjeskobu i ukloniti nelagodu kao i vrijeme trajanja tretmana
• djecu koja nisu suradljiva a potreban im je manji tretman
• sve pacijente koji imaju strah ili fobiju od stomatologa

SVJESNA SEDACIJA DUŠIČNIM OKSIDULOM NIJE PRIKLADNA ZA:

• djecu koja ne žele primjenu tretmana dušičnim oksidulom
• pacijente koji nisu u stanju disati kroz nos za cijelo vrijeme trajanja tretmana
• pacijente koji imaju strah od gubitka kontrole
• pacijente sa ograničenim govornim sposobnostima
• pacijente koji boluju od klaustrofobije
• i za bolesnike sa težim općim bolestima

PREDNOSTI ZA PACIJENTA:

• uklanja strah i nelagodu, a izaziva ugodu
• smanjuje anksioznost
• smanjena je percepcija vremena
• umanjuje podražaj na povraćanje
• podiže prag toleracije na bol
• kraće je vrijeme liječenja
• opušta i povećava sugestibilnost
• poništava traumu od zahvata

PREDNOSTI ZA LIJEČNIKA:

• bolja suradnja pacijenta s liječnikom
• smanjenje stresa kod operatora
• veće povjerenje pacijent liječnik

Zanima Vas više? Pošaljite nam upit.