Hvala na ispunjenom upitniku!

Uskoro ćemo Vam se javiti sa odgovorima patite li od nekog oblika parodontne bolesti.